Pokyny pro výměnu kompresoru klimatizace

Opravy systému klimatizace musí provádět pouze osoba k tomu vyškolená a to vždy podle pokynů výrobce vozidla.
Při opravě systému klimatizace je manipulováno s chladivem R-134a a proto je nutné dodržet následující pokyny:

1. Při práci vždy používejte ochranné brýle a rukavice

2. Pracujte v dobře odvětraném prostoru, neboť chladivo se rychle odpařuje (cca při-26,3ºC)

3. Chladivo nesmí být vystaveno působení otevřeného ohně.

4. Nádoby s chladivem skladujte při teplotě max. 4 stupňů Celsia

5. V případě zasažením očí či pokožky okamžitě umyjte velkým množstvím studené vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

Více zde.

Kontakt

Autodíly Stela
Velké náměstí 212
386 01, Strakonice
IČ: 65981103
DIČ: CZ7457021682

Tel: 383 328 151
Mob: +420 603 113 023

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode