Výměna ventilů, vodítek a vložek sedel ventilů

Tato brožura má posloužit jako návod při opravách a výměně ventilů, vodítek a vložených sedel ventilů v motorech, nemůže však nahradit technické znalosti pracovníka provádějícího tyto opravy. Technická specifi kace výrobce motorů, včetně tolerancí, pokynů pro montáž a provádění údržby, má v každém případě přednost před tipy a doporučeními v této brožuře. Další technické informace o komponentech ventilového rozvodu od fi rmy Federal-Mogul můžete najít ve zvláštních brožurách věnovaných těmto výrobkům. Pokud to bude zapotřebí, přečtěte si je, dříve než začnete s prací. V tabulkách pro vyhledávání závad zjistíte možnou příčinu závady a najdete tam také pokyny, jak ji odstranit.

Více zde.

Kontakt

Autodíly Stela
Velké náměstí 212
386 01, Strakonice
IČ: 65981103
DIČ: CZ7457021682

Tel: 383 328 151
Mob: +420 603 113 023

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode